دوره هایIELTS

آمادگی دوره های آیلتس در مرکز تحقیقات با توجه به نیاز و علاقه ی افراد داوطلب به دو مدل مهارت محور و سطح محور خواهد بود که با توجه به نیاز افراد برای پرورش یکی از مهارت های چهارگانه و یا نیاز آنها به نمره ی خاص (Band Score ) در کلیه ی مهارتها تعیین خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به جدول IELTS Skill Based Level Chart   و یا IELTS Level-Based Training Chart     زیر مراجعه بفرمایید.  در صورت تمایل برای تعیین سطح ( فرم مربوط به تعیین سطح ) و ثبت نام (فرم مربوط به ثبت نام) فرمهای مربوطه را تکمیل فرمایید.

 

IELTS Skill-Based Level Chart

 

CEFR

Listening

Speaking

Reading

Writing 1 & 2

IELTS 4

9

8

6 جلسه، 2 جلسه در هفته

 شهریه:  650000 هزارتومان

6 جلسه، 2 جلسه در هفته

 شهریه:  650000 هزارتومان

12 جلسه، 2 جلسه در هفته

شهریه: 1300000

20 جلسه، دو جلسه در هفته

شهریه:  2000000تومان

IELTS 3

7.5

7

6 جلسه، 2 جلسه در هفته

 شهریه:  650000 هزارتومان

6 جلسه، 2 جلسه در هفته

 شهریه:  650000 هزارتومان

12 جلسه، 2 جلسه در هفته

شهریه: 1300000تومان

20 جلسه، دو جلسه در هفته

شهریه:  2000000تومان

IELTS 2

6.5

   6

5.5

6 جلسه، 2 جلسه در هفته

 شهریه:  650000 هزارتومان

6 جلسه، 2 جلسه در هفته

 شهریه:  650000 هزارتومان

12 جلسه، 2 جلسه در هفته

شهریه: 1300000تومان

20 جلسه، دو جلسه در هفته

شهریه:  2000000تومان

IELTS 1

    5

   4.5

4

6 جلسه، 2 جلسه در هفته

 شهریه:  650000 هزارتومان

6 جلسه، 2 جلسه در هفته

 شهریه:  650000 هزارتومان

12 جلسه، 2 جلسه در هفته

شهریه: 1300000تومان

20 جلسه، دو جلسه در هفته

شهریه:  2000000تومان

 

IELTS Level-Based Trainin Chart

میزان شهریه و تعداد جلسات CEFR
اعلام خواهد شد

9

C2

IELTS 4

8

Proficient User

16 جلسه 90 دقیقه ایی

دو جلسه در هفته

1500000 تومان

7.5

C1

IELTS 3

7

20 جلسه 90 دقیقه ایی

دو جلسه در هفته

2000000

6.5

B2   6

IELTS 2

5.5

Independent User

10 جلسه 90 دقیقه ایی

دو جلسه در هفته

1100000

      5

B1   4.5

4

IELTS 1

10 جلسه 90 دقیقه ایی

دو جلسه در هفته

1100000
Pre-IELTS Basic User